Pau LAGAHIT

“Usa ka maabtikon, kugihan ug hanas nga ‘tour guide,’ nga kanunayong nagpalambo ug lain-laing mga paagi sa pagpahalipay ug pagtudlo sa mga higala ug bisita mapalangyaw man o lokal. Usa ka madasigon uga hanas sa paghatud ug ‘Customer Service,’ maayong makighinabi sa dakong pundok sa katawhan nga makahimo ug makahatag ug halamdumong kasinatian. Madasigon nga makigsultianay sa lain-laing tawo ug naay masigarbong ‘group presentation’ ug mga kahanas sa kumunikasyon. Daghan nang na adto nga lugar sa Pilipinas ug batid kaayo sa ‘Philippine History’ ug Kultura.”

  • DOT accreditation no.:  DOT-NCR-TGD-00323-2021
  • Date of accreditation: 6/30/2021
  • Languages spoken: English, Filipino, Tagalog, Bisaya


Go here to view our Directory of Intramuros Tour Guides Accredited by the Department of Tourism (DOT)


Directory of Intramuros Tour Guides Accredited by the Department of Tourism (DOT)

Disclaimer. By continuing to use this directory you understand the following:

  • That the rates may vary depending on the tour guide, duration of tour, time of the day, or season.
  • That the tour guides listed in this directory are free-lance, private tour providers. They have no employer-employee relationship with the Intramuros Administration or the Department of Tourism.
  • That the Administration or the Department of Tourism is not liable for any damages caused by any of the tour guides before, during, or after their provision of services.

Updated 24 July 2022, 1448For questions, comments, or complaints contact us: [email protected]